Žirgo pasas

Nuo 2007 m. sausio 1 d. yra vykdomas registruotų arklių tapatybės nustatymo dokumento – arklio paso – išdavimas. 

Arklių savininkai norėdami gauti arklio pasą, turėtų žinoti, kad „Arklio pasas“ išduodamas visiems registruotiems veisliniams ir neveisliniams arkliams, kurie yra įtraukti į VĮ Žemės ūkio duomenų centro Ūkinių gyvūnų registro duomenų bazę, o veisliniai arkliai – ir į arklių veislininkystės informacinės sistemos duomenų bazę.

Arklių savininkai arba laikytojai, norėdami gauti arklio pasą, turėtų kreiptis į pripažintą veislininkystės

Vadovaudamasis AŽ-1 formos arba prašymo išduoti arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumento dublikatą duomenimis, Asociacijos darbuotojas programoje įveda Arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumento arba dublikato užsakymą, suformuoja mokėjimo kvitą ir pateikia arklinių šeimos gyvūno laikytojui, pateikusiam užsakymą. 

 

Sumokėti už arklio pasą galima visuose bankuose arba Lietuvos pašto skyriuose.

Arklio paso pagaminimo VĮ Žemės ūkio duoomenų centre  kaina yra  24,14 Eur.

Mokėjimo nurodymo (banko kvito) rekvizitai

Įmokos gavėjas

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Gavėjo juridinio asmens kodas

210086220

Sąskaitos Nr.

LT 097 300 010 098 232 861

Gavėjo bankas

AB bankas „Swedbank“

Įmokos kodas

104040

Mokėjimo paskirtis

Už arklio pasą

Juridiniai ar fiziniai asmenys, norėdami gauti sąskaitą faktūrą, turi apie tai nurodyti prašyme.

Pasas pagaminama, gavus apmokėjimo patvirtinimą iš banko ir išsiunčiamas užsakovui prašyme nurodytu adresu (paštu arba atsiimant asmeniškai).

Pasikeitus arklio savininkui, duomenis į pasą įrašo Asociacijos paskirtas administratorius. Nugaišus arkliui, pase pažymima gaišimo data ir jis grąžinamas valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (V. Kudirkos g. 18-1, Vilnius) per 15 dienų. Paskerdus arklį skerdykloje, pasą grąžina skerdimo įmonė per 30 dienų.Pasui susidėvėjus ar pasikeitus arklio žymėms, pakartotinas pasas išduodamas ta pačia tvarka. 

Informacija teikiama tel. (8 5) 266 0620