Teisės aktai

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3D-6 redakcija „Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklės“
http://www.vic.lt/?mid=87&id=2222

 

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 504/2008 2008 m. birželio 6 d.kuriuo įgyvendinamos Tarybos direktyvų 90/426/EEB ir 90/427/EEB nuostatos dėl arklinių identifikavimo metodų
Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2013 01 14  Nr  B6 – (1 11) – 83 -Dėl arklinių šeimos gyvūnų ženklinimo ir registravimo
Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2012.05.17.Nr. B6 – (111) – 1263 -Dėl arklinių šeimos gyvūnų ženklinimo ir registravimo“
Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

Europos bendrijų direktyva (1990m. birželio 26d.) dėl zootechninių ir geneologinių reikalvimų reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą arklinių šeimos gyvūnais

Europos bendrijų oficialusis leidinys. Tarybos direktyva. 1990.06.26. dėl zootechninių ir genealoginių reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą arklinių šeimos gyvūnais