Kumeliuko registracija

Kumelės kergimo (sėklinimo) pažymėjimas

Eržilo savininkas, kergiantis kumelę Lietuvoje, privalo užpildyti „Kumelės kergimo (sėklinimo) pažymėjimą“ (toliau – Pažymėjimas) po paskutinio kumelės sukergimo (sėklinimo) datos praėjus ne vėliau kaip 5 dienom ir siųsti:

– pirmą Pažymėjimo kopiją į BŽAA būstinę, adresu: Sodų g.1, Ziniūnų km., Joniškio raj., LT-84164 ir skenuotą kopiją el. paštu bzaa.informacija@gmail.com,

– antrą Pažymėjimo kopiją atiduoti kumelės savininkui;

– trečią ir ketvirtą kopiją eržilo savininkas pasilieka sau.

Kergimo pažymėjime privalo būti įskaitomai įrašyta:

– eržilo vardas, identifikavimo numeris, gimimo data, veislė, kilmė (tėvas, motina), savininkas;

– kergiamos kumelės vardas, identifikavimo numeris, gimimo data, veislė, spalva, žymės, kilmė (tėvas, motina), savininkas;

– visos kumelės kergimo (sėklinimo) datos;

– eržilo savininko pavardė, vardas ir  parašas.

Kumeliuko atvedimo liudijimas

Kumeliuko savininkas „Kumeliuko atvedimo liudijimo“ pirmą egzempliorių  ne vėliau kaip per 10 dienų nuo kumeliuko atvedimo siunčia į Baltijos žirgų asociacijos būstinę, adresu: Sodų g. 1, Ziniūnų km., Joniškio raj., LT-84164 ir skenuotą kopiją el. paštu bzaa.informacija@gmail.com

 Atvedimo liudijime privalo būti įskaitomai įrašyta:

 – kumeliuko vardas, gimimo data, spalva, žymės, veislė, veisliškumas, lytis, kilmė (tėvas, motina);

 – sėklinimo pažymėjimo numeris bei paskutinio kergimo data;

 – kumeliuko savininko pavardė ir vardas, jo adresas, parašas.

Žirgo vardo davimas įrašant į kilmės knygą

Įrašant į kilmės knygą gimusiam eržiliukui suteikiamas vardas, prasidedantis ta pačia, kaip ir jo tėvo vardo pirmąja raide. Įrašant į kilmės knygą kumelaitę suteikiamas vardas, kuris prasideda, kaip ir jos motinos vardo pirmąja raide. Žirgo vardas negali būti BŽAA patvirtintas, jeigu nepriimtinas dėl religinių ir socialinių motyvų.

Arklio vardas negali turėti daugiau kaip 27 ženklus, įskaitant tarpus.

Arklio vardą įregistravus į  Arklių veislininkystės informacinę sistemą (AVIS), jis gali būti  pakeistas iki to laiko, kol dar nėra išspausdintas arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumentas. Vėliau vardas nekeičiamas. Importuotiems arkliams draudžiama suteikti naujus vardus registruojant į AVIS. Išimtis daroma tik tuo atveju, jei importuoto arklio vardo reikšmė Lietuvos Respublikoje nepriimtina dėl socialinių ar religinių pažiūrų.

Pranešimas apie arklio registravimą (AŽ – 1 forma)

(Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos aprašo 13 priedas (LR Žemės ūkio ministro 2012m. vasario 14 d. įsakymo Nr. 3D -105 redakcija))

Gimus kumeliukui, reikia užpildyti AŽ-1 formą ("Pranešimas apie arklio registravimą"), kurią užpildo asmuo turintis teritorinės VMVT išduotą paslaugų teikimo teisę patvirtinantį dokumentą ir patenkantis į BŽAA asmenų sąrašą bei suženklinti mikroschema per 12 mėnesių nuo kumeliuko atvedimo dienos. BŽAA asmenų sąrašas, kurie gali užpildyti AŽ – 1 formą ir suženklinti mikroschema žirgus, yra patvirtinamas BŽAA prezidiumo.

Pirmas ir antras AŽ – 1 formos egzempliorius siunčiamas į Asociacijos būstinę,  adresu: Sodų g. 1, Ziniūnų km., Joniškio raj., LT-84164, o trečias egzempliorius pasilieka pas žirgo savininką.

Jeigu žirgo savininkas nori įregistruoti žirgą ir laiku neužpildo visas reikiamas formas, jis privalo paimti iš kumeliuko, jo tėvų kraują ir pristatyti jį į kraujo tyrimo laboratoriją. Kilmės patikrinimo laboratorijos vedėjas veislinio arklio kilmės sertifikate padaro žymas apie kilmės patikrinimo rezultatą . Tik kai rezultatas teikiamas, kumeliukas įtraukiamas į Arklių veislininkystės informavimo sistemą (AVIS).